Poslanie a historia

„Naším poslaním je chrániť správne fungovanie štítnej žľazy
pomocou prírodného jódového koncentrátu
a jeho aplikácií – IODICA“

PROJEKT IODICA

  • Je kontinuálnym prepojením úsilia smerujúci k využitiu bohatstva prírody z minulosti pre budúce generácie na čisto naturálnej báze, bez vstupu chemických látok.
  • Spája ľudí, spoločnosti, štáty a kontinenty s jediným cieľom. Zachovať pre budúce generácie moderný, ale pritom zdravý svet a život na ňom bez rozdielov farby pleti, rasy a spoločenského postavenia.
  • Predstavuje efektívne a prirodzené riešenia ako dodať organizmu dostatočné, kontrolované množstvo jódu v prírodnej podobe.
VÝSTUPOM PROJEKTU IODICA JE ŠIROKÉ SPEKTRUM NOVÝCH ENVIRONMENTÁLNE – OSVETOVÝCH POTRAVINÁRSKYCH, ZDRAVOTNÍCKYCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH PROJEKTOV.
SME PRIPRAVENÍ AJ NA VAŠE NÁPADY!

HISTÓRIA

  • V roku 2005 začína poslanie a V&V spoločnosti SOLCA, ako česká spoločnosť.
  • V roku 2010 sa zmenou štruktúry a vlastníckych práv konsolidujú všetky výstupy, know-how a certifikácie na slovenskú spoločnosť SOLCA
  • Začiatkom roku 2016 SOLCA ako česká spoločnosť ukončuje svoju činnosť. Názov spoločnosti SOLCA je zachovaný, pretože súvisí s oblasťou na severnej Morave, kde sa nachádza zdroj prírodného jódového koncentrátu.
  • V roku 2016 bola založená certifikovaná obchodná spoločnosť SILUR TRADE, S.L. pre celosvetový vývoz produktov.

NA ZÁKLADE NAŠICH KOMPETENCIÍ POSKYTUJEME:

  • expertízu a znalosti pri dávkovaní koncentrátu pre široké spektrum aplikácií podľa platných noriem a smerníc,
  • stabilizovaný koncentrát na zákazníkom požadovanú hodnotu v každej dodávke napr. 80 mg jódu na liter,
  • úpravu jódového koncentrátu z kvapalného do práškového skupenstva.

 

 

Výrobca, vlastník know-how a certifikátov

Certifikovaná obchodná spoločnosť
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram